Historie

  1. První zprávy o basketbale na Mělníce
  2. Založení oddílu basketbalu na Mělníce
  3. Období 1950 – 1960
  4. Období 1961 – 1970
  5. Období 1971 – 1980
  6. Období 1981 – 1990
  7. Období 1991 – 2000
  8. Období 2001 – 2010
  9. Období 2011 – 2014
  10. Společenské a speciální události

Je historicky zjištěno, že zakladatelem basketbalu byl James Naismith, který v roce 1891 jako profesor tělovýchovné školy ve Spojených státech vedl ragbyové mužstvo školy. Ve snaze zpestřit zimní přípravu nechal své hráče házet míč do košů na papír. Protože však bránící hráči koš prostě obstoupili a tím znemožnili dosažení bodů, vyzdvihl koš do výše. Tato myšlenka dala vzniknout nové hře, která pochopitelně prošla četnými změnami, než dosáhla své dnešní úrovně. Trvalo to ale více než dvacet let, než byla v Evropě sehrána první skutečná utkání.

Přestože již v prvních letech 19. století můžeme hovořit o tom, že tu a tam se na školách „házelo do koše“ přece jen jsme si na skutečnou českou košíkovou počkali až do roku 1919. První střetnutí mužů v basketbale bylo sehráno na podzim roku 1919 v žižkovské sokolovně v Praze.

1. První zprávy o basketbale na Mělníce

První zprávy jsou z roku 1941, kdy nacházíme o tom i zprávu v Mělnických listech ze dne 4. dubna 1941. Uvádí se v ní, že se v poslední době v Sokole Mělník začala pěstovati sokolská hra „košíková“. Organizátorem byl náčelník Sokola br. Rebec G., který byl později umučen Němci v koncentračním táboře. Mělničtí sokolové sehráli také první cvičný zápas se Sokolem Praha I. v Praze, který skončil výsledkem 46:46 bodům. Tragické válečné události, rozpuštění Sokola a persekuce členů, přerušila i činnost košíkářů.

O basketbale na Mělníce se pak doslýcháme až v roce 1947. Byli to studenti Vyšší ovocnicko-vinařské a zahradnické školy v Mělníku, kteří také 17. ledna 1948 sehráli první utkání se studentským družstvem Reálného gymnázia Nymburk. Toto první utkání skončilo vítězstvím Nymburka 57: 53 bodům.

2. Založení oddílu basketbalu na Mělníce

Historie basketbalového oddílu začíná rokem 1949, kdy byl založen při Tělovýchovné jednotě Sokol Mělník. Čítal deset členů vesměs z řad studentů a omezuje se pouze na muže. Největší starostí je tudíž dostatek aktivních členů a dorostu. Nejen, že nebyla možnost výběru hráčů pro družstva, ale často se stěží získávalo těch nezbytných pět hráčů. Přes všechny tyto potíže hráčské i nedostatečné materiální vybavení (nevyhovující desky i koše) se družstvo mužů všemožně připravovalo na první mistrovskou soutěž pražského kraje, kterou také plně absolvovalo.

Téměř všechny zápasy skončily v neprospěch mělnických basketbalistů, i když v řadě případů jen nejtěsnějším rozdílem. Projevila se i malá možnost přípravy. Veškerou agendu si museli obstarávat hráči sami.

Prvním předsedou a technickým vedoucím byl Břetislav Vegr, jednatelem pak Jaromír Doležal. Prvními hráči oddílu byli: J. Doležal, S. Kovanda, B. Vegr, M. Čadský, M. Hnízdil, E. Šůna, J. Tuček, V. Křenek, K. Kocián, M. Stárek, J. Švehla, B. Procházka, L. Pelikán a L. Šilhavý.

Koncem roku 1949 vzniklo i družstvo žen, které působilo na Mělníce do roku 1957, kdy ukončilo činnost a nikdy ji již neobnovilo. Družstvo mělo tyto členky: A. Jelínková, B. Kotrabová, H. Kudláčková, V. Langerová, E. Medunová, P. Pátková, L. Škardová, E. Háková, V. Šebestová, D. Zelenková, J. Nováková, H. Roudnická, H. Štepáková, M. Veselá, Cífková, Frantová a Foltová. Později hrály za družstvo i O. Fikotová (olympijská vítězka) a dlouhou dobu S. Berkmanová a H. Vaňková

3. Období 1950 – 1960

Oddíl hrál pod hlavičkou Sokola Mělník, od roku 1952 vystupovala družstva pod novým názvem Závodní sokolská jednota Grafostroj Mělník. Velký rozmach mělnického basketbalu.

Oddíl měl družstvo žáků, dorostenců, mužů A i B, družstvo dorostenek i žen. Družstvo mužů vítězí v mistrovství Tyršova kraje II. třídy, stalo se i prvním přeborníkem okresu. I družstvo žen se stalo přeborníkem okresu a vybojovalo postup do krajského přeboru I. třídy. Oddíl má i značnou podporu diváků, kteří dovedli družstva podporovat, až občas opadala omítka v Tyršově domě. Při některých zápasech muselo být přerušováno i představení v přilehlém kinosále, protože pro bouřlivé povzbuzování nebylo slyšet zvuk filmu. Oddíl měl i zástupce v krajském reprezentačním družstvu (Křenek, Vegr, Procházka).

V roce 1952 oddíl vybudoval velmi pěkné letní hřiště Na Polabí s krásnými konstrukcemi a antukovým povrchem. Od toho roku má oddíl dvě působiště, soutěžní období tráví v Tyršově domě a letní mimosoutěžní období v areálu na Polabí.

Od roku 1954 vystupuje oddíl pod názvem Spartak Mělník. Na Mělník je angažován zkušený trenér Karel Bucek z Prahy, který jednou týdně dojíždí a vede družstvo mužů. I díky jeho metodice přichází v závěru desetiletí další úspěchy pod trenérským vedením Břetislava Vegra a Jiřího Švehly, dorostenci jsou ve finále krajského přeboru druzí, muži obsazují v kraji 4. místo.

Již roku 1954 po mnoha týdnech příprav byla mělnická veřejnost svědkem největšího úsilí malého oddílu. Byl uspořádán I. ročník Memoriálu kpt. Otakara Jaroše za účasti otce kpt. Jaroše. Turnaj se konal každoročně v září na letním hřišti Na Polabí, jako příprava mužů na nadcházející sezónu. Získal výbornou pověst a účastnila se ho i ligová družstva např. Slavia ITVS Praha, UDA Praha, Slavoj Vyšehrad. V roce 1957 i slovenské družstvo Dukla Martin, v roce 1958 pak ligové družstvo Jednota Košice.

4. Období 1961 – 1970

Toto období je ve znamení úspěchů družstva dorostenců, které každoročně obsazuje 2. a 3. místo v kraji a v roce 1963 se stává i přeborníkem oblastního přeboru. Rok 1963 znamená v činnosti oddílu podstatné změny, do tohoto roku byl stánkem mělnických basketbalistů Tyršův dům, první zápasy roku byly již hrány v nové tělocvičně Na Polabí, kterou členové oddílu pomáhali brigádnicky stavět.

Nová tělocvična Střední průmyslové školy stavební se stala i místem každoročního zářijového Memoriálu kpt. Otakara Jaroše. V roce 1965 a 1966 se 12. a 13. ročníku turnaje účastní i hráč Slavoje Vyšehrad, později prezident České republiky, Václav Klaus. Nedaří se družstvu mužů „A“, kteří hrají se střídavými úspěchy krajský přebor II. respektive I. třídy. Až v roce 1967 se áčko trvale usadilo na čele krajského přeboru I. třídy. V roce 1969 je založeno družstvo mužů „B“, které ihned vítězí v krajském přeboru III. třídy.

Toto desetiletí je také ve znamení turnajů a mezinárodních utkání, kdy družstvo mužů prohrálo v roce 1965 o 3 body s rakouským družstvem TV Salzburg, v roce 1967 vítězí nad družstvem bývalé NDR Dynamem Zittau v poměru 51:44 bodům a v tomto roce zvítězilo i nad holandským družstvem Hertogenbosch v poměru 57:39 bodům.

Závěr tohoto období je ve znamení velkého přílivu nových členů. V oddíle působí družstvo mužů A, mužů B, starších dorostenců a nově i žáků. V trenérských pozicích se stále objevují zakládající členové oddílu již zmínění B. Vegr a J. Švehla, kteří aktivní hráčskou kariéru rozšiřují o trenérskou činnost v mládežnických kategoriích, přidávají se k nim ing. Čestmír Tvrzník a Ladislav Šubrt.

5. Období 1971 – 1980

Jde o nejúspěšnější období oddílu. Do roku 1975 hrál oddíl pod hlavičkou „Spartak“ Mělník, od roku 1976 pak pod hlavičkou „Elektrárna“ Mělník. V tomto období měl oddíl družstvo minižáků, žáků, mladších dorostenců, starších dorostenců, mužů A i B. Družstvo minižáků bylo v oddíle novinkou, bohužel po roce působení zaniká postupem hráčů do žákovské kategorie.

Družstvo mužů A se stává přeborníkem kraje a postupuje do divizní soutěže, dnešní druhé ligy, kde po tři roky úspěšně bojuje, je to zlatý věk v kategorii dospělých.

V tomto období poprvé zajíždí družstvo mužů A i B do bývalé NDR, kde poráží družstvo BOS motor Lauchhammer (i následně v odvetě na Mělníce), doma ale prohrává s francouzským družstvem ST. NICOLAS v poměru 73:62 bodům, v dalším mezinárodním utkání prohrává s moskevským družstvem Lomonosovy univerzity v poměru 97:66 bodům.

Koncem tohoto období se přestává využívat letní hřiště Na Polabí, které po pokládce asfaltového povrchu využívá tenisový oddíl.

Objevuje se nové významné trenérské jméno Ladislav Franěk, působící u žáků a později u mladších dorostenců. Spolu s úspěšným trenérem mužů A Jiřím Švehlou, mládežnickým trenérem Čestmírem Tvrzníkem a hráčskou legendou Jiřím Příplatou, který se stává trenérem mužů B, zacelují ztrátu způsobenou úmrtím Břetislava Vegra, prvního předsedy oddílu a dlouholetého trenéra. V oddíle působil jako trenér od roku 1949, trénoval 27 let a působil u 28 družstev.

6. Období 1981 – 1990

Toto období je ve znamení mládeže. Až padesát procent členů oddílu tvoří mládež. Oddíl má také v mistrovských soutěžích až čtyři mládežnická družstva.

Družstvo žáků se stává v roce 1990 přeborníkem Středočeského kraje bez jediné porážky. Dosáhlo nejvyššího vítězství v historii oddílu, poráží družstvo Čelákovic 182:4 bodům.

Družstvo mužů A hraje stabilně přebor kraje, dnešní Krajský přebor I. třídy, družstvo mužů B pak oblastní přebor, dnešní Krajský přebor II. třídy.

Turnaj mužů Memoriál kpt. Otakara Jaroše ztratil v tomto období z části svůj zvuk, zúčastňuje se ho i menší počet družstev. Z dřívějšího počtu až deseti družstev, např. v roce 1966, se počet snížil na šest, dokonce i na čtyři v roce 1987. Turnaj se od tohoto období stal jednodenní.

V oddílu se velmi významně prosazuje jméno Josef Matějček, dnešní předseda oddílu, začínal v minulém období jako hráč, ale v tomto období se prosazuje jako trenér staršího, mladšího dorostu a později i žáků, vítězů krajského přeboru. V roce 1982 je vyhlášen nejlepším rozhodčím kraje a odstartoval svou velmi úspěšnou kariéru rozhodčího, stal se rozhodčím Národní basketbalové ligy, dnešní Mattoni NBL, a působil i na mezinárodní úrovni. Trenérskou činnost ukončil roku 1991, působil u 12 mládežnických družstev.

Jiří Příplata se stává hrajícím trenérem mužů A, na tomto postu střídá dlouholetou ikonu a dnešního hospodáře oddílu Jiřího Švehlu. Jiří Příplata působil též jako trenér mužů B a st. dorostu od roku 1972 do roku 1994 u 17 družstev.

Ivan Fadrhonc je další jméno tohoto období, které se prosazuje do podvědomí oddílu, nejen jako držitel Zlatého odznaku „Sportovec města Mělník 1987“, ale i jako trenér mládeže spolupracující s Ladislavem Fraňkem a později trenér mužů. V oddíle je od roku 1969 a jako trenér od roku 1979 do roku 2006 působil u 13 družstev.

Až v závěru desetiletí, v roce 1990, nepříznivě zasáhla činnost oddílu rekonstrukce tělocvičny Na Polabí. Jen díky pochopení Středního odborného učiliště a oddílu házené přenesl oddíl svoji činnost do tělocvičny Cukrovaru v Rousovicích. Získal ale jen tři hodiny tréninku pro celý oddíl. Oddíl ztratil veškeré zázemí, celá činnost byla ochromena. Část mistrovských zápasů musela být dokonce skrečována. Vážně se v té době uvažovalo i o zrušení oddílu. Prvně od vzniku oddílu v roce 1949 platí oddíl nájem za tělocvičnu.

7. Období 1991 – 2000

Počátek období byl nekritičtějším v historii oddílu. Jen s nesmírným úsilím byly mistrovské soutěže ročníku 1990-1991 dokončeny. Až v polovině září roku 1991 se oddíl dostal zpět do tělocvičny Na Polabí. Mládežnická družstva prakticky netrénovala, v tělocvičně cukrovarského učiliště jsme získali tréninkové hodiny až ve večerních hodinách.

V dalších letech byly oddílu sníženy i tréninkové hodiny v tělocvičně Na Polabí, takže oddíl musel radikálně omezit svoji činnost. V této době měl oddíl jen družstvo mužů „A“ a družstvo dorostenců. Po dlouhých dvaceti letech ukončilo činnost i družstvo mužů B. Celé období oddíl zápasí s nedostatkem finančních prostředků na svoji činnost.

Až v roce 1995 je možné hovořit o zlepšení a oživení činnosti oddílu. Díky obětavé práci Ivana Fadrhonce, Milana Němce a Jana Kůny byla obnovena činnost družstva žáků.

Náborem více jak dvaceti nových žáků se dá hovořit o nové generaci hráčů působící dnes v družstvu mužů A. Ve stejném roce je obnovena i činnost mužů B pod vedením Martina Růzhy a Petra Pišína.

Trenérem mužů A se stává Stanislav Jindra, dřívější hráč a velká osobnost z lidského hlediska. Své působení nemá jednoduché, mělnické áčko se výsledkově zmítá v Krajském přeboru I. třídy. Nedostatek mladých hráčů se odráží na výsledcích a v roce 1998 družstvo mužů A sestupuje do Krajského přeboru II. třídy.

Od roku 1997 se objevuje nové trenérské jméno Tomáš Kvasný, po čtyřech letech zkušeností se školním tělocvikem a kroužkem basketbalu na ZŠ 28. října Neratovice, se zapojuje v oddíle jako trenér mladšího dorostu. Z Neratovic přivedl několik hráčů a spojil je s mělnickými žákovskými nadějemi Ivana Fadrhonce a Milana Němce. Ve spolupráci s dvojicí žákovských trenérů L. Franěk a J. Kůna začíná nová éra úspěšného mládežnického basketbalu v Mělníku.

V roce 2000 Ladislav Franěk ukončil svou trenérskou činnost z důvodu pokročilého věku, v oddíle působil jako trenér střídavě od roku 1976, působil u 16 družstev.

8. Období 2001 – 2010

Rozvoj činnost oddílu zejména na úseku mládeže byl umožněn díky panu Karlu Jelínkovi, který se stal generálním sponzorem oddílu. Bez jeho pomoci by oddíl nemohl zvládnout takový příliv mladých adeptů basketbalu a zajistit jim odpovídající podmínky. Oddíl začal používat název BK EBC R&J Mělník při TJ Elektrárna Mělník.

Za družstvo mužů A nastupují hráči, kteří nikdy nehráli v mládežnických kategoriích, přesto trenér Jindra dokázal s tímto družstvem bojovat a začal zapojovat velmi mladé hráče, teprve dorostence.

Od roku 2001 přebírá funkci trenéra u všech mládežnických družstev Tomáš Kvasný, postupně s pomocí J. Kyselé, J. Vedrala a P. Zabilky se daří vytvořit posloupnost v mládežnických kategoriích. Oddíl mění působiště, soutěžní období tráví v hale Střední Integrované školy technické – Cukrovar Mělník.

Velkého úspěchu dosáhlo v roce 2001 streetbalové družstvo starších žáků na turnaji „Pepsi basket párty“ v Praze na Václavském náměstí, ve kterém zvítězilo a přivezlo krásný pohár. Družstvo porazilo i žáky USK Praha. Mladší dorostenci byli na tomto turnaji také úspěšní a obsadili 3. místo ve své kategorii.

Družstvo mladších žáků i mladších dorostenců se prvně zúčastňuje i mezinárodního turnaje v Praze – Letňanech (2002). Obě družstva zanechala na tomto turnaji výborný dojem – porazili estonské družstvo TATINEM, německé družstvo BRAUNSWEIGTEM i družstvo CELAKEM z Bělehradu. Z šesti zápasů ve třech zvítězili a ve finále skončili na 5 místě.

V roce 2002 mladší dorostenci vyhrávají Krajský přebor, získávají čtvrtý titul Přeborníka středočeského kraje pro oddíl. Nedaří se v kvalifikaci o dorosteneckou ligu, kde končí na druhém místě za spojeným družstvem Kladno-Kralupy a nepostupují. Družstvo starších žáků končí na druhém místě v Krajském přeboru. Muži A se neustále potácí mezi Krajským přeborem I. a II. třídy, díky mužům B, kteří v roce 2003 a 2004 vyhrávají pod vedením Ivana Fadrhonce Krajský přebor II. třídy, se drží áčko ve vyšší soutěži právem postupu béčka.

V tomto období byl vytvořen rekord oddílu v nastřílených bodech za sezónu, původně neratovický dorostenec Stanislav Novák, pendlující mezi družstvy muži A i muži B, v mistrovských soutěžích KP I. třídy a KP II. třídy 2002-2003 nastřílel 1.160 bodů.

V roce 2005 Stanislav Jindra ukončuje trenérskou činnost, jako trenér působil v oddíle od roku 1995 a družstvo mužů A se snažil stabilizovat, což se daří až v roce 2008 zrušením mužů B a spojením bývalých starších dorostenců s generací starších hráčů do jednoho družstva.

V roce 2004 se v oddíle objevuje další trenérské jméno Jan Karlovec, původně vítěz KP v mladším dorostu 2002, později hráč mužů A od roku 2004. Postupem času se stal asistentem u staršího dorostu vítězů KP 2006, mladšího dorostu a mužů A od roku 2009. V současnosti je trenérem mužů A, v oddíle od roku 2006 do roku 2013 působil u 27 družstev jako trenér nebo asistent.

Družstvo starších dorostenců se v roce 2006 stalo Přeborníkem Středočeského kraje a získalo šestý titul pro oddíl, zatím poslední úspěch. Pod trenérským vedením Tomáše Kvasného, v oddíle od roku 1992 jako hráč, v trenérských funkcích od roku 1997 do roku 2013 působil u 51 družstev, u mužů A jako hrající trenér od 2004 do 2009.

Toto období je také významné pro oddíl nejenom po stránce sportovní, získáme klubovnu a šatnu Na Polabí a opět využíváme letní hřiště. V závěru období pak došlo k nejvýznamnější akci oddílu. Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce letního hřiště nové konstrukce, desky a koše, byla vybudována malá tribuna na sezení, ale zejména byl položen umělý povrch na letním hřišti. Vše bylo provedeno za rozsáhlé finanční pomoci Městského úřadu Mělník, sponzora Karla Jelínka i Tělovýchovné jednoty.

Z jednotlivců měl velkou zásluhu na celé akci Ivan Fadrhonc a Tomáš Kvasný.

Slavnostní otevření se konalo dne 25. srpna 2006 za účasti představitelů města, členů oddílu, TJ i široké veřejnosti.

V závěru desetiletí, od roku 2006 a 2007, oddíl lehce stagnuje v mládeži, nedaří se udržet posloupnost kategorií. Trenérskou práci ukončil Jaroslav Vedral a Pavel Zabilka. Počet družstev klesl z pěti na tři – muži A, B a st. dorost. Díky práci dvojice Kvasný, Karlovec byl opět proveden nábor nových členů a to založením družstva mladších minižáků v roce 2007.

Od tohoto roku udržuje trenérská dvojice věkovou posloupnost a vede v současné době všechna čtyři družstva – muži A, U17, U13 st. minižáci a U11 nejml. minižáci.

Družstvo mužů A se povedlo stabilizovat v roce 2008, ukončením činnosti družstva muži B po 12 letech, a od roku 2009 skončilo dvakrát v Play off KP I. třídy na pátém místě.

9. Období 2011 – 2014

Objevuje se i první úspěch v mládežnických družstvech, hráči M. Burda, J. Junek a M. Jurman se účastní mistrovství republiky 2012 v rámci družstva BA Roudnice nad Labem, kde končí na druhém místě. Na ostravském mistrovství republiky kategorie U11 je Matěj Burda vyhlášen nejlepším střelcem. Začíná období velmi dobré spolupráce s BA Roudnice v mládežnických kategoriích. O rok později je dvojice Burda, Jurman opět u úspěchu družstva BA Roudnice, kdy na mistrovství republiky U12 končí na třetím místě.

Družstvo U12 posíleno hostováním z Roudnice končí na druhém místě v Krajském přeboru 2012/2013.

V současné době největším úspěchem je družstvo U11 mladších minižáků, které vybojovalo titul Přeborník kraje a tím i o postup na mistrovství republiky, tedy přesněji na Národní finále U11 v Ostravě. Mělník se takovéto události účastní poprvé v historii oddílu a pod hlavičkou BK R&J EBC Mělník bude v Ostravě startovat devět mělnických a devět roudnických hráčů, kteří poměří své síly v turnaji nejlepších dvanácti družstev této kategorie v republice. Kapitánem družstva je loňský nejlepší sportovec oddílu Matouš Jurman a vedení družstva obstarává duo mělnických trenérů T.Kvasný a J.Karlovec, ve spolupráci s duem roudnických J.Veselým a J.Pazourkem.

Dalším velkým úspěchem je družstvo U13 – starší minižáci, kteří s kapitánem Matějem Burdou bojují v Krajském přeboru o medailové umístění a na jaře tohoto roku (2014) se pokusí v kvalifikaci o Ligu U14 probojovat do celorepublikové soutěže.

Do konce roku 2013 prošlo oddílem 579 hráčů, oddíl sehrál do 31.12.2013 celkem 4 805 utkání.

10. Společenské a speciální události

V roce 2009 proběhla velkolepá oslava 60. výročí oddílu, při níž čestné uznání České Basketbalové Federace obdržel nestor mělnického oddílu Jiří Švehla, zakládající člen, hráč, předseda oddílu, trenér od roku 1950 do roku 1985 působil u 32 družstev a v současné době je stále aktivní jako hospodář oddílu. Poslední velkou událostí pro oddíl byla v roce 2011 oslava 50. ročníku turnaje mužů Memoriál kpt. Otakara Jaroše, dříve velmi uznávaný turnaj, má dnes podobu jednodenního turnaje pro čtyři družstva, systémem každý s každým. Poděkovaní si zaslouží Jiří Švehla, který tento turnaj udržel v zářijovém kalendáři více jak padesát let. V roce 2011 se turnaj vrátil na místo, kde se zrodil v roce 1954, tedy na obnovené letní hřiště Na Polabí. Poděkováním Jirkovi byl i dopis prezidenta republiky Václava Klause, který se turnaje účastnil v letech 1965 a 1966.

V 80. letech turnaj ztratil svůj zvuk, zúčastňuje se ho i menší počet družstev a stal se jednodenním turnajem. Přesto se koná díky velkému úsilí každý rok, takže letos v roce 2014 bude uspořádán již 53. ročník memoriálu. Do roku 2012 se memoriálu zúčastnilo celkem 2.846 hráčů ze 79 družstev. O putovní křišťálovou vázu bojovalo již 85 oddílů z 42 měst celé republiky. Za dobu trvání se v družstvech pořádajícího oddílu vystřídalo 131 hráčů.

Autoři: Jiří Švehla & Tomáš Kvasný